top of page

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy: Våra produkter

Från mig till dig

Dataskyddspolicy

Vad använder vi din information till och hur lagras din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster till våra kunder. Informationen lagras på en krypterad och säker hemsida och i skyddade dokument. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Från mig till dig. Din data lagras så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Från mig till dig behandlar personuppgifter baserat på rättslig grund genom samtycke, berättigat intresse, bokföringslagen och utförande av åtaganden mellan parter i kontrakt.

 

 

Dina rättigheter

Tillgång- Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss på info@franmigtilldig.se så skickar vi dina uppgifter.

 

Dataportabilitet- Varje gång som vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data överförd till dig eller annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

 

Rättelse- Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Radering-Du har rätt att när som helst begära radering av alla personuppgifter som behandlas av Från mig till dig med undantag av följande situationer:

-du har ett pågående ärende med Från mig till dig

-du har en obetald skuld hos Från mig till dig oberoende av betalningsmetod

-om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

 

Om du har frågor om datakyddspolicyn är du välkommen att kontakta info@franmigtilldig.se

Dataskyddspolicy: Butikspolicyer
bottom of page