top of page
Bride%20with%20Flowers%20in%20Hair_edited.jpg

Säljvillkor

Säljvillkor: Våra produkter

Från mig till dig

Säljvillkor

Från mig till dig förmedlar hela och rena begagnade brudklänningar mellan säljare och köpare vilket betyder att vi fungerar som en mellanhand och äger rätten via fullmakt att sälja varan till köpare. Det finns ett separat försäljningsformulär som naturligtvis följer kommissionslagen (lagen om att för annan persons räkningen i eget namn sälja eller köpa lös egendom, i det här fallet brudklänningar). Genom att låta Från mig till dig förmedla försäljningen av brudklänningen överlåter Säljaren också rätten i kommersiellt syfte att använda och publicera varan med bild eller film, samt ge information om varan.

 

Genom att överlåta försäljningen av en brudklänning till Från mig till dig, godkänner och bekräftar Säljaren att:

  • Säljaren är den legala ägaren till brudklänningen.

  • Från mig till dig äger rätten att begära bevis för att ovan angivet krav är uppfyllt.

  • Från mig till dig äger rätt att avgöra säljdugligheten av en vara och har rätt att förvägra försäljning av denna.

  • All informationen som säljaren meddelar om varan är sann, som till exempel inköpspris, defekter, märke, storlek och inköpsår.

  • Stulna, skadade eller förstörda varor under transport till eller från showroom ligger utanför Från mig till dig's ansvar och kommer därför inte kräva kompensation av Från mig till dig.

 

Inlämningsbekräftelse

Som ett kvitto på att klänningen har tagits emot får säljaren en Inlämningsbekräftelse via e-post. I denna bekräftelse anges även eventuella kostnader för kemtvätt och om reparation behövs, samt vilken ersättningsprocent säljaren får och om önskas eventuellt lägsta försäljningspris.

 

Försäljning

Försäljningen påbörjas från och med det datum som klänningen blivit inlämnad av säljare om skick för försäljning är god alternativt är tillbaka från kemtvätt eller reparation. Eventuella kostnader som kemtvätt och/eller fraktkostnad ska då vara inbetald till Från mig till dig. Bröllopsklänningen exponeras och presenteras i vårt showroom för kunder upp till 6 månader om inget annat avtalats i inlämningsbekräftelsen och får då inte hämtas ut för att säljas privat under denna period. Genom din hemförsäkring är din brudklänning försäkrad under lösöre på annan plats/egendom som du förvarar utanför bostaden. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information. Från mig till dig har därför ingen försäkring på andras egendom. Accessoarer och tillbehör från säljaren som underkjol, bolero, cape, slöja och lösa midjeband äger Från mig till dig rätt att sälja separat. Om inget annat anges i inlämningsbekräftelsen erhåller säljaren samma försäljningsandel som brudklänningen.

 

När varan är såld

Efter avslutad försäljning inklusive tre dagars öppet köp som köparen erbjuds, kontaktas säljaren om brudklänningens slutpris. Ersättningen sätts därefter in på önskat svenskt bankkonto (förutsatt att bankkontot står i samma namn som återfinns i säljavtalet) inom 5 arbetsdagar efter avslutad försäljning.

 

Ersättning

Som säljare erhåller du 50% av det slutgiltiga försäljningspriset, såvida inte andra erbjudanden står i inlämningsbekräftelsen som säljaren fått per mail.

 

Om varan inte blir såld

Bröllopsklänningen exponeras i vårt showroom i upp till 6 månader, om inget annat avtalats. Om brudklänningen under denna period inte sålts kontaktas säljaren. Säljaren hämtar därefter upp klänningen i butiken eller så postas klänningen tillbaka till säljaren (säljaren står själv för returfrakt). Om klänningen inte hämtas upp eller om returfrakt ej beställs inom 1 månad förbehåller Från mig till dig sig rätten att donera klänningen till välgörande ändamål. Från mig till dig hanterar din brudklänning med försiktighet och säkerställer att den provas varsamt med hjälp av personal. Alla kunder ombedes att prova med försiktighet och utan smink. Från mig till dig står därför inte för en ny kemtvätt av klänningen vid en uthämtning. Vid uthämtning i butik av brudklänning ta med din klänningsgarderob samt galge. Naturligtvis skyddas din brudklänning i en klänningspåse vid tillbakasändning av osåld bröllopsklänning, dock kan Från mig till dig inte garantera att samma klänningsgarderob kommer tillbaka som vid inlämningen.

 

Om varan inte är säljduglig

Säljaren ansvarar för att upplysa Från mig till dig om eventuella kända eller märkbara skador på brudklänningen i samband med Försäljningsformuläret. Brudklänningens säljduglighet bedöms av Från mig till dig.

Från mig till dig erbjuder sömnadsreparation samt kemtvätt om behov finns till fördelaktiga priser så att bröllopsklänningen kan bli säljduglig. Dessa kostnader betalas av Säljaren innan exponeringsstart. Kostnaderna för reparation och/eller kemtvätt kommuniceras till Säljaren i samband med mail på inlämningsbekräftelse. Båda parter äger rätten att avbryta försäljningsstarten av klänningen om icke säljdugliga skäl föreligger. Ett sådant avslut ska kommuniceras skriftligen via e-post inom 1 vecka från inlämningsdagen eller 2 veckor vid lagning eller kemtvätt från inlämningsdagen. Bedömningen av brudklänningens säljduglighet görs av Från mig till dig. Säljaren står för returfrakt alternativt upphämtning hos Från mig till dig's showroom.

Säljvillkor: Butikspolicyer
bottom of page